ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600033

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020013

รหัส SMIS 8 หลัก

183

จำนวนนักเรียน

1019600033

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 7 14 1
อนุบาล 1 10 15 25 1
อนุบาล 2 3 7 10 1
รวม อนุบาล 20 29 49 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 15 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 9 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 7 21 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 75 59 134 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 95 88 183 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว กมลวัลท์ ยาวะโร หญิง Kamonwan Yavaro ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฌญมน อรรคพันธุ์ หญิง CHAYAMON AKAPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภัสสร หมายติดกลาง หญิง Napassorn Mhaytidklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติศักดิ์ หาหอม ชาย Kiattisak Hahom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย บุญรอด ชาย Chanchai Boonrod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัญญา นฤนาทวัฒนา หญิง Tananya Narunadwattana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ ฉิมจารย์ หญิง sureerut chimjan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาภรณ์ ถางโพธิ์ หญิง benjamaporn thangpho ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพา เคร่งใจ หญิง ัyupa krangjai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิสิฐ ระบำโพธิ์ ชาย pisit rabumpho ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ สุวรรณโชติ หญิง Sirilak Suwunachote ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤชยา วายุโชติ หญิง ์Naruechaya Wayuchot ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศริญญา ศรีทอง หญิง Sarinya Srithong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เสรัมย์ ชาย Nattaphon seram ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.65
ภาษาอังกฤษ 38.33
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 34.08
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.61
ภาษาอังกฤษ 39.32
คณิตศาสตร์ 35.45
วิทยาศาสตร์ 39.82
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 35.97
ภาษาอังกฤษ 36.92
คณิตศาสตร์ 29.23
วิทยาศาสตร์ 30.46

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 303,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 110 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 2,935,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 119,984.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.201/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 2 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ กึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 40 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 58,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 2,935,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 308,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด