ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600036

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020016

รหัส SMIS 8 หลัก

182

จำนวนนักเรียน

1019600036

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 16 10 26 1
อนุบาล 1 9 11 20 1
อนุบาล 2 11 11 22 1
รวม อนุบาล 36 32 68 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 13 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 10 16 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 52 62 114 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 88 94 182 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง มะลิวรรณ บุญนะฤธี หญิง MALIWAN BOONNARUETEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์ ชาย khemmapan Puengsurin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์แรม โตอุ้ม หญิง CHANRAM TO-UM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรภัทภร ภัทรกรธนากิจ หญิง suraphatphon phattharakonthanakit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติศักดิ์ สหัสสรังสี ชาย SMAN SAHUDSARUNGSEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ มาดี หญิง Jutamas madee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณกรณ์ โกทัน ชาย NAKORN KOTHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัติกา มุงมา หญิง Mattika Mungma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ จีนห่อ หญิง Siriwan Jeencho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ผดุงสรรพ หญิง Wasana Padungsub ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี จันทะมี หญิง SUMALEE CHANTAMEE ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทวัน ส้อมทอง หญิง Nantawan somthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา อินทร์อุ่นโชติ หญิง JENJIRA INOUNCHOTI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.46
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 31.33
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.25
ภาษาอังกฤษ 35.21
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 45.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.67
ภาษาอังกฤษ 27.79
คณิตศาสตร์ 27.06
วิทยาศาสตร์ 36.24

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 299,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 95 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 19 เมตร
ยาว 22 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 119,984.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,621,370.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 9
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองผักบุ้ง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองผักบุ้ง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองผักบุ้ง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด