ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600041

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020021

รหัส SMIS 8 หลัก

93

จำนวนนักเรียน

1019600041

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 6 13 1
อนุบาล 2 4 8 12 1
รวม อนุบาล 11 14 25 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 2 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 3 9 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 43 25 68 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 54 39 93 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดท่าคล้อ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุพิณ จันทะบูรณ์ หญิง yupin Juntaboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง บุษรินทร์ พิมพ์ศร หญิง BUTSARIN PIMSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จำนงจิต ช่อมะกอก หญิง CHAMNONGJIT CHOMMAKOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แพรวพรรณ อินทนิจ หญิง PRAWPRAN INTANIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมสุข พันธรณี ชาย SOMSOOK PHANTORRANEE ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณา รอดนิล หญิง Paweena Rodnil ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี รักษาแดน หญิง Aunchalee Ruksadan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชิต ศิวิรัตน์ ชาย ANUCHIT SIWIRAT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. บารเมษฐ์ นิยากร ชาย Baramad Niyakon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.11
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 36.67
วิทยาศาสตร์ 39.11
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.45
ภาษาอังกฤษ 38.21
คณิตศาสตร์ 41.43
วิทยาศาสตร์ 43.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.61
ภาษาอังกฤษ 29.09
คณิตศาสตร์ 30.91
วิทยาศาสตร์ 36.95

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดท่าคล้อ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 27,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าคล้อ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าคล้อ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดท่าคล้อ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 432,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าคล้อ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดท่าคล้อ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด