ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600059

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020037

รหัส SMIS 8 หลัก

120

จำนวนนักเรียน

1019600059

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 11 18 1
อนุบาล 2 11 4 15 1
รวม อนุบาล 18 15 33 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 11 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 11 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 13 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 6 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 35 52 87 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 53 67 120 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว พัทชนันธรณ์ แก้วเจิม หญิง Patchananthron Kaewjerm ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ชวนพิศ พลธรรม หญิง CHAUNPIS PHONTHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี บุญวิเศษ หญิง SUMALEE BOONVISET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญเรือน มาสำราญ หญิง Khwuenruen masamran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาธิปต์ มากล้น หญิง ๋๊JUTATIP MAKLOUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐดนัย ไทยถาวร ชาย NATDANAI THAITHAWORN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญโฮม คำภามูล ชาย Boonhom Khampamoon ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สนอง ศิริบุรมย์ หญิง SANONG SIRIBUROM อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฉมาพร สมมาตร หญิง CHAMAPORN SOMMART ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิตา สิงขรอาสน์ หญิง Chanuta Singkhornart ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.41
ภาษาอังกฤษ 27.95
คณิตศาสตร์ 29.09
วิทยาศาสตร์ 36.95
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.95
ภาษาอังกฤษ 39.00
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 43.70
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.59
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 38.21
ภาษาอังกฤษ 27.68
คณิตศาสตร์ 29.29
วิทยาศาสตร์ 38.04

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 1,781,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 0 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ถังน้ำใต้ดิน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 12 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 250 หน่วย
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 376,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 14 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 3,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 9
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 4 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 12 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 250 หน่วย
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 13
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาลาดวนาราม
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาลาดวนาราม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาลาดวนาราม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด