ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600089

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020071

รหัส SMIS 8 หลัก

125

จำนวนนักเรียน

1019600089

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 12 12 24 1
อนุบาล 2 10 3 13 1
รวม อนุบาล 22 15 37 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 3 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 4 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 5 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 48 40 88 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 70 55 125 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ปวีณา พิเชฐสินธ์ุ หญิง PAWEENA PICHETSIN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล โพธิ หญิง nareumol pote ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาราทิพย์ กุลพ่วง หญิง Tharathip Kulpuang ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว ธรรญชนก กุลยอด หญิง Thanchanok kulyod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศิวาพร บางรางโรจน์ หญิง SIWAPORN BANGRANGROAT ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร กาสี หญิง Siriphorn Kasi ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐณิชา อันดารา หญิง NATNICHA ANDARA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุฒิ ครุฑขำ ชาย SARAWUT KRUTKUM ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว อรทัย สาทา หญิง Orathai Satha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณัสติกาญ คิดควร หญิง MANUSTIKAL KIDKUAL ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.22
ภาษาอังกฤษ 30.63
คณิตศาสตร์ 33.75
วิทยาศาสตร์ 35.69
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.50
ภาษาอังกฤษ 32.19
คณิตศาสตร์ 31.56
วิทยาศาสตร์ 33.53
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.13
ภาษาอังกฤษ 45.63
คณิตศาสตร์ 47.50
วิทยาศาสตร์ 44.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 36,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 11 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 54,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 14 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 61,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด