ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600206

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020096

รหัส SMIS 8 หลัก

159

จำนวนนักเรียน

1019600206

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 6 13 1
อนุบาล 1 5 11 16 1
อนุบาล 2 11 6 17 1
รวม อนุบาล 23 23 46 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 8 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 9 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 62 51 113 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 85 74 159 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดบ้านดอน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เจตพนต์ จันทร์เขียว ชาย JETTAPON JUNKHIEO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุเทน แก้วศรี ชาย Uten Kaewsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พูนศรี ทับสาร หญิง POONSRI TABSAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ขันดวง หญิง NITTAYA KHANDUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมปอง กันตา หญิง Somporng Kanta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริวิภา จอกลบ หญิง Siriwipa Joklob ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพย์วัลย์ ประภาธรรมณี หญิง Tippawan Prapatummanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา คำมูล หญิง Vassana Kummool ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ชาวพรม หญิง KANJANA CHAWPROM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพิธ นุชิต ชาย Pipit Nuchit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อาภัสรา เพ็ญริยะ หญิง Apastsara Penriya ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.93
ภาษาอังกฤษ 31.36
คณิตศาสตร์ 32.73
วิทยาศาสตร์ 38.73
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.44
ภาษาอังกฤษ 26.94
คณิตศาสตร์ 31.11
วิทยาศาสตร์ 36.56
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.00
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.57
ภาษาอังกฤษ 28.21
คณิตศาสตร์ 49.29
วิทยาศาสตร์ 44.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดบ้านดอน
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 399,998.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 130 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ้านดอน
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 90.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ้านดอน
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 2,188,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดบ้านดอน
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 3 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ้านดอน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดบ้านดอน
ลำดับที่ 6
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 157,786.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 88 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ้านดอน
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดบ้านดอน
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 316,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านดอน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดบ้านดอน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด