ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600203

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020099

รหัส SMIS 8 หลัก

109

จำนวนนักเรียน

1019600203

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 5 21 1
อนุบาล 2 6 8 14 1
รวม อนุบาล 22 13 35 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 9 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 12 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 36 38 74 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 58 51 109 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชุมพล ปิลกศิริ ชาย Chumpon piloksiri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปรางกมล เพียรทำดี หญิง Prangkamon Paintamdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง ชาย THUMMANOON EOWSENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณี ทิพย์ศรีหา หญิง SUWANNEE TIPSRIHA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศันสนีย์ นิโครธานนท์ หญิง SANSANEE NIKROTHANON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รำพึง บุญทรัพย์ หญิง RAMPHUENG BOONSUB ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ผ่านอ้น หญิง Kanjana Panon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร สุขสวรรณ หญิง ฺBANGORN SUKSUWAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล คงหนูวณิชย์ ชาย TANAPHOL KONGNOOWANICH ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.94
ภาษาอังกฤษ 34.44
คณิตศาสตร์ 32.78
วิทยาศาสตร์ 40.78
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.40
ภาษาอังกฤษ 43.00
คณิตศาสตร์ 57.50
วิทยาศาสตร์ 46.00
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 50.71
ภาษาอังกฤษ 43.21
คณิตศาสตร์ 65.71
วิทยาศาสตร์ 45.64

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเกาะเซิงหวาย
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 501,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเกาะเซิงหวาย
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเกาะเซิงหวาย
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2506
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเกาะเซิงหวาย
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเกาะเซิงหวาย
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 27 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเกาะเซิงหวาย
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 68,613.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 11 เมตร
ยาว 27 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเกาะเซิงหวาย
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเกาะเซิงหวาย
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 368,160.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเกาะเซิงหวาย

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเกาะเซิงหวาย

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด