ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600215

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020108

รหัส SMIS 8 หลัก

73

จำนวนนักเรียน

1019600215

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 2 5 1
อนุบาล 1 3 6 9 1
อนุบาล 2 4 5 9 1
รวม อนุบาล 10 13 23 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 6 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 7 10 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 26 24 50 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 36 37 73 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสร้างบุญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประสงค์ สุขเอิบ ชาย Prasong Suk-oeb ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ชาตรี อรรคพันธุ์ ชาย CHATREE AKKAPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นัฎฐา สมบัติศรีเจริญ หญิง NATTHA SOMBATSRICHAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สำอางค์ เกตุสุวรรณ์ หญิง Miss. Sumang Ketsuwan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรัตน์ แก้วเกลี้ยง หญิง suparat kaewkliang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร้อยตรี นิพพิชฌน์ เตรียมแรง ชาย ์NIPPICH TRIAMREANG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร จันทร์อ่อน หญิง sasitorn janon ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ธัชรียา ราชสีห์ หญิง THATCHAREEYA RACHASEE ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณจินดา หญิง SIRILAK SUWANJINDA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.44
ภาษาอังกฤษ 38.75
คณิตศาสตร์ 46.25
วิทยาศาสตร์ 41.50
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.67
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 38.33
วิทยาศาสตร์ 32.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.63
ภาษาอังกฤษ 41.25
คณิตศาสตร์ 52.50
วิทยาศาสตร์ 43.75

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสร้างบุญ
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสร้างบุญ
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสร้างบุญ
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสร้างบุญ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสร้างบุญ
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 13 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสร้างบุญ
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 53,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสร้างบุญ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,779,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสร้างบุญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสร้างบุญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด