ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600226

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020128

รหัส SMIS 8 หลัก

137

จำนวนนักเรียน

1019600226

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 6 17 1
อนุบาล 2 6 7 13 1
รวม อนุบาล 17 13 30 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 3 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 13 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 15 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 5 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 57 50 107 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 74 63 137 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขานมนาง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง วิไลลักษณ์ รวยลาภ หญิง VILAILUK RUAYLAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภัทรพร บุราณคำ หญิง Phatarapron Burankum ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ณรงค์พันธุ์ เชียวขุนทด ชาย Narongpan Chiewkhuntod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ปิติตรี ตายงค์ ชาย pititree tayong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวิวรรณ สุขวงค์ หญิง RAWIWAN SOOKWONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ เพ็ชรบูรณ์ หญิง KANOKWAN PHETCHABOON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนพร ท้องพิมาย หญิง Tanaporn Thongphimai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริญญา หมีแสง หญิง JARINYA MEESAENG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสรา สุขประเสริฐ หญิง PASSARA SOKPRASERT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยา เพกรา หญิง BUSSAYA PEKRA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.08
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 38.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.00
ภาษาอังกฤษ 27.00
คณิตศาสตร์ 42.75
วิทยาศาสตร์ 40.58
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.43
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.00
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 49.25
วิทยาศาสตร์ 44.85

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเขานมนาง
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 280 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขานมนาง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขานมนาง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขานมนาง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 8 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขานมนาง
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขานมนาง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,483,870.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขานมนาง
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขานมนาง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขานมนาง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 420,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขานมนาง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขานมนาง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด