ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

นักเรียนจำนวน 1 - 120 คน

นักเรียนจำนวน 1 - 120 คน

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
19020058 วัดโคกกลาง 32
19020060 วัดหนองอ่างทอง 35
19020143 วัดคำพราน 36
19020141 วัดปากน้ำ 40
19020064 วัดบ้านไผ่ 40
19020088 วัดสมานมิตรมงคล 42
19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 44
19020102 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 45
19020146 วัดสว่างอารมณ์ 47
19020057 วัดโพนทอง 48
19020107 วัดคลองใหม่ 51
19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 52
19020081 วัดห้วยทองหลาง 55
19020110 บ้านซับกระดาน 56
19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม 57
19020031 บ้านช่อง 57
19020011 วัดขอนหอม 58
19020144 บ้านท่าฤทธิ์ 58
19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 61
19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 61
19020026 วัดโป่งมงคล 62
19020007 วัดบ้านดง 63
19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 64
19020080 วัดห้วยขมิ้น 65
19020119 วัดบ้านหมาก 66
19020138 บ้านคลองไทร 67
19020106 บ้านหัวถนน 68
19020052 วัดหนองผักชี 70
19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 71
19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 76
19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี 77
19020121 วัดมวกเหล็กใน 78
19020025 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 78
19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 79
19020108 วัดสร้างบุญ 79
19020014 บ้านซับบอน 79
19020039 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 80
19020079 วัดบ้านลาด 80
19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ 80
19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 80
19020124 บ้านหนองตอตะเคียน 80
19020004 วัดสุนทริกาวาส 80
19020036 บ้านหนองสองห้อง 81
19020032 วัดบ่อโศรก 83
19020133 บ้านซับดินดำ 83
19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 87
19020066 วัดบ้านจาน 90
19020131 บ้านลำพญากลาง 92
19020038 วัดบุรีการาม 92
19020021 วัดท่าคล้อ 95
19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 97
19020148 บ้านโป่งเก้ง 97
19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 98
19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 103
19020078 วัดหนองโรง 104
19020099 วัดเกาะเซิงหวาย 107
19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 109
19020094 วัดศรีสัจจาวาส 111
19020037 วัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) 113
19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 114
19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 119

พิกัดโรงเรียน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย