ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

นักเรียนจำนวน 121 - 600 คน

นักเรียนจำนวน 121 - 600 คน

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
19020113 บ้านโป่งเกตุ 122
19020075 วัดคลองห้า 126
19020042 บ้านผังสามัคคี 128
19020072 วัดหนองปลิง 131
19020135 บ้านลำสมพุง 131
19020067 วัดหนองครก 134
19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 136
19020070 วัดหนองปลาหมอ 136
19020117 บ้านหลังเขา 137
19020097 วัดหนองตาบุญ 139
19020128 บ้านเขานมนาง 140
19020003 วัดบึงไม้ 140
19020043 บ้านหินซ้อน 141
19020051 วัดหนองจอกใหญ่ 141
19020139 บ้านหนองมะค่า 141
19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 144
19020125 บ้านหนองโป่ง 144
19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 152
19020027 วัดโป่งก้อนเส้า 156
19020134 บ้านท่าพลู 157
19020096 วัดบ้านดอน 159
19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 160
19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 162
19020123 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 167
19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส 167
19020126 บ้านหนองเอี่ยว 167
19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 170
19020091 บ้านราษฎร์เจริญ 172
19020016 บ้านหนองผักบุ้ง 172
19020077 วัดลำบัว 173
19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 174
19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 179
19020030 บ้านป่าวังกวาง 180
19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 182
19020063 วัดหนองตะเฆ่ 183
19020127 บ้านซับปลากั้ง 191
19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 193
19020093 วัดเจริญธรรม 194
19020115 บ้านเขาไม้เกวียน 202
19020076 วัดราษฎร์บำรุง 205
19020122 บ้านซับพริก 211
19020028 วัดท่ามะปราง 217
19020010 วัดตาลเดี่ยว 223
19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 229
19020009 วัดนาบุญ 230
19020132 บ้านโป่งไทร 249
19020005 วัดโคกกรุง 250
19020035 วัดสองคอนกลาง 253
19020006 วัดชำผักแพว 253
19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 263
19020130 บ้านซับน้อยเหนือ 275
19020137 วัดสวนทองรวมมิตร 277
19020104 วัดหนองโพธิ์ 282
19020012 วัดเตาปูน 292
19020008 บ้านโคกสะอาด 298
19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 300
19020100 บ้านบางกง 301
19020022 วัดถ้ำเต่า 312
19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 334
19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 366
19020136 บ้านหนองผักหนอก 367
19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 403
19020050 ชุมชนวัดไทยงาม 420
19020001 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 421
19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี 426
19020112 บ้านซับสนุ่น 494
19020020 อนุบาลทับกวาง 508
19020017 วัดป่าไผ่ 520

พิกัดโรงเรียน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย