ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

นักเรียนจำนวน ทั้งหมด

SMIS โรงเรียน จำนวนนักเรียน
19020058 วัดโคกกลาง 32
19020060 วัดหนองอ่างทอง 35
19020143 วัดคำพราน 36
19020141 วัดปากน้ำ 40
19020064 วัดบ้านไผ่ 40
19020088 วัดสมานมิตรมงคล 42
19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 44
19020102 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 45
19020146 วัดสว่างอารมณ์ 47
19020057 วัดโพนทอง 48
19020107 วัดคลองใหม่ 51
19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 52
19020081 วัดห้วยทองหลาง 55
19020110 บ้านซับกระดาน 56
19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม 57
19020031 บ้านช่อง 57
19020011 วัดขอนหอม 58
19020144 บ้านท่าฤทธิ์ 58
19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 61
19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์ 61
19020026 วัดโป่งมงคล 62
19020007 วัดบ้านดง 63
19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 64
19020080 วัดห้วยขมิ้น 65
19020119 วัดบ้านหมาก 66
19020138 บ้านคลองไทร 67
19020106 บ้านหัวถนน 68
19020052 วัดหนองผักชี 70
19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 71
19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 76
19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี 77
19020121 วัดมวกเหล็กใน 78
19020025 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 78
19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 79
19020014 บ้านซับบอน 79
19020108 วัดสร้างบุญ 79
19020124 บ้านหนองตอตะเคียน 80
19020039 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 80
19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ 80
19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 80
19020079 วัดบ้านลาด 80
19020004 วัดสุนทริกาวาส 80
19020036 บ้านหนองสองห้อง 81
19020032 วัดบ่อโศรก 83
19020133 บ้านซับดินดำ 83
19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 87
19020066 วัดบ้านจาน 90
19020038 วัดบุรีการาม 92
19020131 บ้านลำพญากลาง 92
19020021 วัดท่าคล้อ 95
19020148 บ้านโป่งเก้ง 97
19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 97
19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 98
19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 103
19020078 วัดหนองโรง 104
19020099 วัดเกาะเซิงหวาย 107
19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 109
19020094 วัดศรีสัจจาวาส 111
19020037 วัดเขาลาดวนาราม(พิพัฒน์คีรีเขต) 113
19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 114
19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 119
19020113 บ้านโป่งเกตุ 122
19020075 วัดคลองห้า 126
19020042 บ้านผังสามัคคี 128
19020072 วัดหนองปลิง 131
19020135 บ้านลำสมพุง 131
19020067 วัดหนองครก 134
19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 136
19020070 วัดหนองปลาหมอ 136
19020117 บ้านหลังเขา 137
19020097 วัดหนองตาบุญ 139
19020003 วัดบึงไม้ 140
19020128 บ้านเขานมนาง 140
19020051 วัดหนองจอกใหญ่ 141
19020043 บ้านหินซ้อน 141
19020139 บ้านหนองมะค่า 141
19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 144
19020125 บ้านหนองโป่ง 144
19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 152
19020027 วัดโป่งก้อนเส้า 156
19020134 บ้านท่าพลู 157
19020096 วัดบ้านดอน 159
19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 160
19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 162
19020126 บ้านหนองเอี่ยว 167
19020123 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 167
19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส 167
19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 170
19020016 บ้านหนองผักบุ้ง 172
19020091 บ้านราษฎร์เจริญ 172
19020077 วัดลำบัว 173
19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 174
19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 179
19020030 บ้านป่าวังกวาง 180
19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 182
19020063 วัดหนองตะเฆ่ 183
19020127 บ้านซับปลากั้ง 191
19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า 193
19020093 วัดเจริญธรรม 194
19020115 บ้านเขาไม้เกวียน 202
19020076 วัดราษฎร์บำรุง 205
19020122 บ้านซับพริก 211
19020028 วัดท่ามะปราง 217
19020010 วัดตาลเดี่ยว 223
19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 229
19020009 วัดนาบุญ 230
19020132 บ้านโป่งไทร 249
19020005 วัดโคกกรุง 250
19020006 วัดชำผักแพว 253
19020035 วัดสองคอนกลาง 253
19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 263
19020130 บ้านซับน้อยเหนือ 275
19020137 วัดสวนทองรวมมิตร 277
19020104 วัดหนองโพธิ์ 282
19020012 วัดเตาปูน 292
19020008 บ้านโคกสะอาด 298
19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 300
19020100 บ้านบางกง 301
19020022 วัดถ้ำเต่า 312
19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 334
19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 366
19020136 บ้านหนองผักหนอก 367
19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 403
19020050 ชุมชนวัดไทยงาม 420
19020001 ชุมชนวัดบำรุงธรรม 421
19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี 426
19020112 บ้านซับสนุ่น 494
19020020 อนุบาลทับกวาง 508
19020017 วัดป่าไผ่ 520
19020019 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 658
19020086 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 743
19020105 อนุบาลวิหารแดง 774
19020120 อนุบาลมวกเหล็ก 900
19020082 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 984
19020145 อนุบาลวังม่วง 1,109

พิกัดโรงเรียน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย