ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

กรุณาเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน 2560

ข้อมูลนักเรียน 2560
ดูรายละเอียด ประเภทการออกกลางคัน จำนวน
อพยพตามผู้ปกครอง 0
ฐานะยากจน 0
มีปัญหาครอบครัว 0
กรณีอื่นๆ 0
อายุนอกเกณฑ์ 0
มีปัญหาในการปรับตัว 1
สมรส 0
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0
หาเลี้ยงครอบครัว 0