ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

135 โรงเรียน

สพป.สระบุรี เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

28 โรงเรียน

อำเภอมวกเหล็ก

รายละเอียด

9 โรงเรียน

อำเภอวังม่วง

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอวิหารแดง

รายละเอียด

37 โรงเรียน

อำเภอหนองแค

รายละเอียด

39 โรงเรียน

อำเภอแก่งคอย

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน วังม่วง

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
600280 19020141 1019600280 วัดปากน้ำ คำพราน
600267 19020143 1019600267 วัดคำพราน คำพราน
600265 19020144 1019600265 บ้านท่าฤทธิ์ วังม่วง
600266 19020145 1019600266 อนุบาลวังม่วง วังม่วง
600268 19020146 1019600268 วัดสว่างอารมณ์ วังม่วง
600270 19020148 1019600270 บ้านโป่งเก้ง วังม่วง
600272 19020150 1019600272 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) วังม่วง
600274 19020152 1019600274 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี วังม่วง
600277 19020155 1019600277 บ้านมณีโชติสามัคคี แสลงพัน