ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

135 โรงเรียน

สพป.สระบุรี เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

28 โรงเรียน

อำเภอมวกเหล็ก

รายละเอียด

9 โรงเรียน

อำเภอวังม่วง

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอวิหารแดง

รายละเอียด

37 โรงเรียน

อำเภอหนองแค

รายละเอียด

39 โรงเรียน

อำเภอแก่งคอย

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน หนองแค

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
600097 19020045 1019600097 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) กุ่มหัก
600068 19020046 1019600068 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) คชสิทธิ์
600070 19020047 1019600070 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) คชสิทธิ์
600072 19020049 1019600072 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) โคกตูม
600075 19020050 1019600075 ชุมชนวัดไทยงาม โคกแย้
600076 19020051 1019600076 วัดหนองจอกใหญ่ โคกแย้
600077 19020052 1019600077 วัดหนองผักชี โคกแย้
600079 19020053 1019600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) โคกแย้
600073 19020054 1019600073 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) หนองแค
600074 19020055 1019600074 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี บัวลอย
600092 19020056 1019600092 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ไผ่ต่ำ
600071 19020057 1019600071 วัดโพนทอง โพนทอง
600069 19020058 1019600069 วัดโคกกลาง โพนทอง
600091 19020059 1019600091 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) หนองแขม
600095 19020060 1019600095 วัดหนองอ่างทอง หนองแขม
600087 19020061 1019600087 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) หนองไข่น้ำ
600084 19020063 1019600084 วัดหนองตะเฆ่ หนองจรเข้
600107 19020064 1019600107 วัดบ้านไผ่ หนองจิก
600108 19020065 1019600108 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) หนองจิก
600102 19020066 1019600102 วัดบ้านจาน หนองนาก
600103 19020067 1019600103 วัดหนองครก หนองนาก
600088 19020069 1019600088 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) หนองปลาหมอ
600086 19020070 1019600086 วัดหนองปลาหมอ หนองปลาหมอ
600089 19020071 1019600089 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) หนองปลิง
600093 19020072 1019600093 วัดหนองปลิง หนองปลิง
600094 19020073 1019600094 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) หนองปลิง
600096 19020074 1019600096 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) หนองโรง
600098 19020075 1019600098 วัดคลองห้า หนองโรง
600099 19020076 1019600099 วัดราษฎร์บำรุง หนองโรง
600100 19020077 1019600100 วัดลำบัว หนองโรง
600101 19020078 1019600101 วัดหนองโรง หนองโรง
600083 19020079 1019600083 วัดบ้านลาด ห้วยขมิ้น
600104 19020080 1019600104 วัดห้วยขมิ้น ห้วยขมิ้น
600105 19020081 1019600105 วัดห้วยทองหลาง ห้วยขมิ้น
600106 19020082 1019600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิ้น
600082 19020083 1019600082 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ห้วยขมิ้น
600081 19020085 1019600081 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ห้วยทราย