ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

135 โรงเรียน

สพป.สระบุรี เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

28 โรงเรียน

อำเภอมวกเหล็ก

รายละเอียด

9 โรงเรียน

อำเภอวังม่วง

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอวิหารแดง

รายละเอียด

37 โรงเรียน

อำเภอหนองแค

รายละเอียด

39 โรงเรียน

อำเภอแก่งคอย

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน แก่งคอย

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
600024 19020001 1019600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม ชะอม
600025 19020002 1019600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า ชะอม
600027 19020003 1019600027 วัดบึงไม้ ชะอม
600030 19020004 1019600030 วัดสุนทริกาวาส ชำผักแพว
600060 19020005 1019600060 วัดโคกกรุง ชำผักแพว
600061 19020006 1019600061 วัดชำผักแพว ชำผักแพว
600063 19020007 1019600063 วัดบ้านดง ชำผักแพว
600067 19020008 1019600067 บ้านโคกสะอาด ตาลเดี่ยว
600062 19020009 1019600062 วัดนาบุญ ตาลเดี่ยว
600051 19020010 1019600051 วัดตาลเดี่ยว ตาลเดี่ยว
600050 19020011 1019600050 วัดขอนหอม ตาลเดี่ยว
600052 19020012 1019600052 วัดเตาปูน เตาปูน
600033 19020013 1019600033 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ทับกวาง
600034 19020014 1019600034 บ้านซับบอน ทับกวาง
600036 19020016 1019600036 บ้านหนองผักบุ้ง ทับกวาง
600037 19020017 1019600037 วัดป่าไผ่ ทับกวาง
600031 19020019 1019600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ทับกวาง
600032 19020020 1019600032 อนุบาลทับกวาง ทับกวาง
600041 19020021 1019600041 วัดท่าคล้อ ท่าคล้อ
600057 19020022 1019600057 วัดถ้ำเต่า ท่าคล้อ
600046 19020024 1019600046 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ท่าคล้อ
600043 19020025 1019600043 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ท่าตูม
600028 19020026 1019600028 วัดโป่งมงคล ท่ามะปราง
600038 19020027 1019600038 วัดโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง
600026 19020028 1019600026 วัดท่ามะปราง ท่ามะปราง
600044 19020029 1019600044 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) บ้านธาตุ
600045 19020030 1019600045 บ้านป่าวังกวาง บ้านป่า
600040 19020031 1019600040 บ้านช่อง บ้านป่า
600053 19020032 1019600053 วัดบ่อโศรก สองคอน
600054 19020033 1019600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สองคอน
600056 19020035 1019600056 วัดสองคอนกลาง สองคอน
600058 19020036 1019600058 บ้านหนองสองห้อง แก่งคอย
600059 19020037 1019600059 วัดเขาลาดวนาราม ห้วยแห้ง
600064 19020038 1019600064 วัดบุรีการาม ห้วยแห้ง
600065 19020039 1019600065 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ห้วยแห้ง
600066 19020040 1019600066 วัดห้วยคงคาวราวาส ห้วยแห้ง
600029 19020041 1019600029 วัดศรัทธาเรืองศรี ห้วยแห้ง
600047 19020042 1019600047 บ้านผังสามัคคี หินซ้อน
600048 19020043 1019600048 บ้านหินซ้อน หินซ้อน