ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.83
ภาษาอังกฤษ 28.26
คณิตศาสตร์ 22.64
วิทยาศาสตร์ 28.71
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.05
ภาษาอังกฤษ 25.66
คณิตศาสตร์ 25.24
วิทยาศาสตร์ 33.55
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.95
ภาษาอังกฤษ 26.49
คณิตศาสตร์ 21.16
วิทยาศาสตร์ 30.30