ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.73
ภาษาอังกฤษ 30.19
คณิตศาสตร์ 32.67
วิทยาศาสตร์ 35.20
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.74
ภาษาอังกฤษ 34.07
คณิตศาสตร์ 33.39
วิทยาศาสตร์ 38.18
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.75
ภาษาอังกฤษ 31.35
คณิตศาสตร์ 34.65
วิทยาศาสตร์ 38.09